Vågå næringshage moden for fjernarbeidere

Etter at næringshagen i Vågå  i Gudbrandsdal ble åpnet i fjor sommer -  har senteret hatt en svært positiv utvikling. Hele næringshagearealet er snart fulltegnet med 30 arbeidsplasser. Og nå skal det etableres et fjernarbeidskontor i miljøet kan daglig leder Simen Bjørgen fortelle.

Av Willy Bakkeli

Næringshager og -parker er konseptenkningen til å utvikle næringslivet og skape flere arbeidsplasser i distriktene. De fleste kommuner med respekt for seg selv har satt i gang med et eller annet næringshageprosjekt.

På mange måter virker det som om Vågå har lykkes bra så langt med sine forsetter. Næringshagen  - eller tidligere kalt næringsloftet, har lokaler i 2. etasje i bygningen til det regionale kraftselskapet Eidefoss.

Fjernarbeid - en del av pakka
Vågå Næringshage er etablert i 2. høgda i administrasjonsbygget til det regionale kraftselskapet Eidefoss. 

- Men finnes det fjernarbeidere i Vågå? - Ja, sier Simen Bjørgen. - Vi har fått flere forespørsler fra personer som vil være interesserte i et fleksibelt kontortilbud i tilknytning til næringshagen. Vi har nå avsatt et rom på 23 kvadratmeter. Hva kan dere tilby en fjernarbeider som han ikke har hjemme?  - Her kan vi tilby resepsjonstjeneste, møterom, spiserom og et sted å arbeide sammen med andre ansatte i flere bedrifter.

Denne modellen er ganske tradisjonell - også i forhold til fleksible arbeidsplasser. Men det er lang avstand til større sentra fra Vågå. Kan lang avstand - slik at en ikke kan dagpendle - være en fordel? Kommunen frister med lav arbeidsgiveravgift - 6,4 prosent. Vågå er dessuten 25 prosent SND-sone.

Dessuten har Enitel sagt at Næringsparken skal bli den første som får bredbåndstilknytning i Vågå. I mai skal dette nå skje, etter flere måneders forsinkelser.

BesseggenNatur frister
I følge Roar Strand i Vågå kommune er livskvalitet, natur og stabil arbeidskraft momenter som flere bedrifter tillegger stadig større vekt.

Vågå næringshage fikk en virkelig solid leietaker - Hakon-gruppen med 15 arbeidsplasser - med bakgrunn i fritid. Bedriften kjøpte nemlig en gård for å bruke den som kurs- og fritidssenter for sine ansatte. De likte seg så godt i Vågå at det ble besluttet å legge hele regnskapsavdelingen til næringshagen i Vågå. Derfor betjener de Hakon-kjeden over hele landet. Når folk først har kommet til Vågå - vil de være der, sier Strand. Det betyr stabil arbeidskraft - noe som ofte er et problem i et stramt arbeidsmarked i sentrale pressområder.

Faglig interessant miljø
I næringhagen i dag finnes det flere bedrifter - blant andre et forlag, et datafirma, et reklamefirma, et presseservicefirma, regnskapsfirma -(Hakongruppens) - og snart et kontor for telependlere - fjernarbeidere.

På mange måter er dette virksomheter som i stor grad vil kunne bruke Internett og datanettverk som kommunikasjonskanaler. Den ikke ukjente fotografen Morten Krogvold er Vågå-tilhenger. Fotoarkiver vil for eksempel ha god nytte av den store overføringskapasiteten til bredbåndsnett.

Se også: 

TekMac: Jessheim og Vågå

Vågå blir senter for e-handel

 

 

Senter for fjernarbeid
>>>Flere nyheter >>>