Streaming vs webkonferens

av Rolf Laggar - www.vidoekonferens.com   / 260204

Jag tittade igår på ett ganska proffsigt webinar från USA där man jämförde videostreaming med webkonferenser. Det man kom fram till var att streamingen är mycket mer kostnadseffektiv. Naturligtvis, eftersom man säljer det.

Jag ser egentligen inget motsatsförhållande i det. Kunden måste veta vad han vill ha och då ger dig sig självt. Skall många delta och det är mycket envägskommunikation, då är streamingen lämplig, men skall några få delta och det kräver en intensiv dialog, så är kanske webkonferens eller videokonferens det rätta sättet att mötas och få eller utbyta information. Det är faktiskt så att man via många videokonferenssystem kan streama ut budskapet och även ha webkonfererande med i dialogen, förutsatt att de följer standarden.

Åter till streamingen man talar om fyra fördelar: Man ser presentatören, kan ha ett stort antal deltagare, man kan visa inspelat material och lagra detta.

På de två första sakerna håller jag med helt och fullt, men trots i begränsad bandbredd så krävs det att ljud och bild är bra. Inspelat material kan nyttjas i vilket media man än använder. När det gäller lagringen så vill jag höja ett varningens finger: Redigera, för den människa är inte av kvinna född som orkar se ett inspelat tretimmars direktsession framför sin dator, med de misstag och andra saker som händer under en direktsändning. Här kan det vara mycket jobb!

Det finns idag i grova drag 4 sätt att mötas i realtid över distans:
 

 • Videokonferens, när du ser och hör de deltagande från mötesrum eller arbetsplatser.
   
 • Webkonferens då man från arbetsplatsens dator har kontakt med eller utan bild med andra användare
   
 • Telefonkonferens då enbart ljudet är med
   
 • Videostreaming, som det egentligen är en fördröjning och mer är lämpad för större grupper eller lagring. Direktkommunikationen fungerar ungefär som en form av en chatt med många.

  Det som är bra med utvecklingen inom distanskommunikationen är som jag ser det, att allt detta håller på att smälta ihop och alla trender tyder på det. Jag kan kommunicera med alla dessa möjliga tekniker, förutsatt att de följer standard. Tillgängligheten, tillgången på utrustning och sättet användarna nyttjar olika medier avgör sättet att kommunicera på. Det är användarnas sätt att nyttja tekniken som avgör vad som kommer att användas och kommer det att ställas krav från de som medverkar.

  /Rolf

 •  
  Rolf Laggar er sveriges mest erfarne veileder innen profesjonelle videokonferanse-systemer. Du finner ham på www.videokonferens.com