Erfaringer - bedrifter

Erfaringer - yrker

Erfaringer med fjernarbeid med eksempler fra forskjellige bedrifter og bransjer kan bidra til å utvikle norsk arbeidsliv enda raskere. Alle er vi avhengig av samarbeid for nødvendig utvikling og fornyelse.

 

På disse sidene vil vi fortelle om andres erfaringer med fjernarbeid.

Andres erfaringer er viktige for at bedrifter og enkeltpersoner skal lykkes med fleksible arbeidsformer uten for mange problemer.

Her tror vi du etter hvert vil finne gode råd. Eksemplene vil beskrive forskjellige typer bedrifter. Fjernarbeid og fleksibelt arbeid kan ta mange former avhengig av målet for bedriften og hvordan den enkelte medarbeider fungerer.

 

For å lese disse sidene må du være registrert som bruker av Senter for fjernarbeid. Både vi og de som har stilt sine erfaringer til disposisjon for deg vil gjerne ha mulighet til å vite hvem som er interessert i denne informasjonen. Det vil også gjøre det lettere for oss å tilpasse stoffet til den/de målgruppen(e) som vi ser utkrystalliserer seg. Registrering

Vil du være med og bidra? La også andre få nytte av deg og din bedrifts erfaringer med fjernarbeid. Du kan selv sende oss en e-post der du forteller. Vi kan også ta kontakt med deg for et lite intervju der vi presenterer dine erfaringer. Hvis noen ikke vil at de selv eller bedriften skal kunne bli identifisert, sørger vi for det. Så kom igjen - del dine erfaringer og få kunnskap igjen i et nettverk basert på tillit og felles nytte.

Erfaringene vil bli delt inn i:
Regionale erfaringer - bedrifter - enkeltpersoner
Nasjonale erfaringer - private og offentlige bedrifter
Fjernarbeidprosjekter innen de nordiske land

 

Mal for case

En mulig mal kan generelt inneholde følgende punkter

  1. Tittel på prosjekt
  2. Formålet med prosjektet
  3. Deltakere i prosjektet
  4. Prosjektets historie, status og varighet
  5. Hovedresultater så langt
  6. Kontaktpersoner med navn og adresser
  7. Øvrig informasjon:
  8. Informasjon lagt inn: dato, navn

Ta kontakt: 88 00 55 99 (Willy Bakkeli)   E-post    Online skjema

Bransje Bedrift/etat/organisasjon
IT-bedrift LokalData as
Case: Skaper IT-jobber i Telemark med Oslo som marked. Hvorfor da ikke like godt etablere bedriften i Oslo, der kundene finnes? -Vår visjon er nettopp å skape en ny type arbeidsplass, sier Harald. Det er i denne sammenheng vi bruker begrepet telependling. Vi ønsker kort og godt å bo i Telemark. Vår personalidè er å utnytte fordelene med en plassering i distriktene, og samtidig kunne tilby faglige utfordringer gjennom oppdrag for næringslivet i Oslo.
Oljeselskap Saga petroleum - nå Hydro
Case: Frode Sømme var et overtidsdyr med mange og lange kvelder i Saga-bygget på Forus. Så fikk han sin egen filial hjemme på Ålgård. Nå gjør han unna arbeidsoppgavene når det passer ham selv – og familien.
Departement Finansdepartementet tar jobben med hjem
f2love.gif (1478 bytes)Case: Selveste Finansdepartementet, det gamle og grå, gjør nå sine hoser grønne: Som det første blant departementene tilbyr det medarbeiderne muligheten til å jobbe hjemme. Hensikten er å holde å dyktige folk og lokke nye lyse hoder inn i folden.
Grafisk grudelll.gif (1143 bytes)Grytting AS Orkanger:
Case På terskelen til det virtuelle

 

 

Fortell om din bedrifts erfaringer
med fjernarbeid. Skjema her.

Du kan også sende e-post