Fjernarbeid på godt og vondt

1235.GIF (10215 bytes)Senter for fjernarbeid på nettet skal bli et nettsted der bedrifter og enkeltpersoner skal finne det meste av det de trenger å vite om fjernarbeid og fleksible arbeidsformer.

Vi ser svært romslig på begrepene fjernarbeid - fleksibelt arbeid - fjernsamarbeid - distansearbeid - teleworking - hjemmekontor. Det er ingen grunn til å definere dem i hjel synes vi. I praksis er det mange nyanser av innholdet i disse begrepene - avhengig av erfaringsbakgrunn.

Noen arbeider en eller flere dager i uken fra sitt hjemmekontor. Stadig flere blir koblet til bedriftenes intranett slik at de får tilgang til bedriften sin utenfra. Dette er også en form for fjernarbeid mener vi. En tredje variant er nærkontorer eller felleskontorer for pendlere og fjernarbeidende som ikke kan eller vil ha hjemmekontor. Et nærkontor er for mange en gunstig løsning fordi det gir tilgang på arbeidsfelleskap, kontorservicefunksjoner og noen å snakke med i lunsjpausen. Dette er kanskje den varianten vi synes virker mest gunstig. Du slipper også å involvere deg/bli forstyrret av familielivet slik noen blir med hjemmekontor.

Faktisk mener vi at fjernarbeid i en eller annen form er i ferd med å bli ganske alminnelig. Denne måten å arbeide på siver stille inn i norsk arbeidsliv.

Muligheter og problemer
Likevel er det ofte lettere sagt enn gjort. Vi ser at mange får problemer når de setter i gang med fjernarbeid. De fleste gjør de samme tabbene som andre har gjort før dem - men som de ikke har fortalt noen om. Her har vi en oppgave; å gjøre andres erfaringer tilgjengelige for de som er i ferd med å sette i gang.

Motivasjonen til å sette seg inn i hva fjernarbeid er er ofte laber hos enkeltansatte eller hos bedrifter generelt. Men når de ser at dette er en løsning for dem - da kan de ikke få informasjon fort nok. Senter for fjernarbeid sitt nettsted vil være til god hjelp i slike situasjoner.

Nettstedet har en åpen og en passordregulert del
Vi har valgt å dele dette nettstedet i to - en generell åpen del for alle og en del for registrerte brukere med egen passordtilgang. Ellers vet vi at mange ikke vil dele sine erfaringer med oss. De som vil kan også være anonyme ut mot nettet.

På disse sidene vil vi fortelle om andres erfaringer med fjernarbeid. Ta tastaturet eller pennen fatt og fortell oss om dine erfaringer.

Andres erfaringer er viktige for at bedrifter og enkeltpersoner skal lykkes med fleksible arbeidsformer uten for mange problemer.

Her tror vi du etter hvert vil finne gode råd. Eksemplene vil beskrive forskjellige typer bedrifter. Fjernarbeid og fleksibelt arbeid kan ta mange former avhengig av målet for bedriften og hvordan den enkelte medarbeider fungerer.

For å lese disse sidene må du være registrert som bruker av Senter for fjernarbeid. Både vi og de som har stilt sine erfaringer til disposisjon for deg vil gjerne ha mulighet til å vite hvem som er interessert i denne informasjonen. Det vil også gjøre det lettere for oss å tilpasse stoffet til den/de målgruppen(e) som vi ser utkrystalliserer seg. Registrering

Vil du være med og bidra? La også andre få nytte av deg og din bedrifts erfaringer med fjernarbeid. Du kan selv sende oss en e-post der du forteller. Vi kan også ta kontakt med deg for et lite intervju der vi presenterer dine erfaringer. Hvis noen ikke vil at de selv eller bedriften skal kunne bli identifisert, sørger vi for det. Så kom igjen - del dine erfaringer og få kunnskap igjen i et nettverk basert på tillit og felles nytte.

Erfaringene vil bli delt inn i:
Regionale erfaringer - bedrifter - enkeltpersoner
Nasjonale erfaringer - private og offentlige bedrifter
Fjernarbeidprosjekter innen de nordiske land

Ta kontakt: 88 00 55 99 (Willy Bakkeli)   E-post    Online skjema

Registrer deg som bruker av nettstedet: her