Klassisk om fjernarbeid

Ansatte Bedriften Arbeidslivet Lokalsamfunnet Storsamfunnet

FAQ

                     Former for fjernarbeid

I seg selv våger vi å påstå at fjernarbeid i seg selv som redskap ikke virker desentraliserende. Det er måten dette arbeidsmetoden blir brukt på som avgjør det. Og erfaringene er mange og til dels motstridende.

Rundt om i verden finnes det etterhvert mye stoff om fjernarbeid og teleworking. Her skal vi ta for oss de mest vanlige punktene for og mot fjernarbeid. Om dette stemmer vil sikkert variered4Prizewin.gif (4680 bytes)sterkt i forhold til ansatte bakgrunn og type bedrifter.

Det er ofte den teknisk høykompetente ansatte som har gått foran og skaffet seg en personlig avtale med sin bedrift. Når vi andre "vanlige" medarbeidere kommer etter krever fortettelsen ofte en del omtanke - både organisatorisk og teknisk.


Ansatte

Det lyder besnærende: Jobb hjemme - få mer tid til alt - bestem over deg selv. I bakhodet ser vi oss selv sittende hvor som helst med den bærbare PCen og jobber. En ting er sikkert - dette er ikke løsningen for de som ikke er vant med en smule selvdisiplin. Men også her krever veien til suksess en smule omtanke.

Fordeler

Større frihet
Mindre reisetid
Bedre konsentrasjon
Større fleksibiltet i.f.t familie og barn
Ladygolf.gif (4463 bytes)Økt effektivitet
Reduserte kostnader
Mer tid hjemme og i nærmiljøet

Mer fritid fordi du slipper å reise så mye. Kanskje - men det kan også føre til at du jobber mer

Ulemper

Mulig isolasjon
Vanskelig skille jobb og fritid
Mer arbeid
Du får ikke fred fra barne til å jobbe
Høye telefonregninger
Fattig sosialt miljø
Mindre tilgang på personers kompetanse
Uklare arbeidsavtaler
Kan minske karrieremuligheter ved at en ikke markerer seg i det daglige samarbeidsmiljøet
Kan bli sårbar for oppsigelser - kompetanse og bedriftsavhengig.

 

Bedriften

Store bedrifter i USA regner med store besparelser ved å la ansatte arbeide utenfor bedriften. Kontorlokaler og andre servicetjenester kan reduseres kraftig. Dessuten tyder mye på at de ansatte blir mer effektive. Men kan dette uten videre overføres til norsk bedriftsforhold og kultur? Ikke uten videre. Vi har mindre bedrifter og organisasjoner og en annen bedriftskultur. Det er gjort få undersøkelser i Norge på erfaringer som bedrifter har gjort med fjernarbeid og fleksibelt arbeid. Men de få som finnes rapporterer om overveiende positive erfaringer.

Fordeler

Tilgang til arbeidskraft fra større områder
Fleksibel organisasjon
Mulig reduksjon av kontor- og administrasjonskonstnader
Produkstiviteten øker
Mindre sykefravær
Reduserte kostnader med kontorhold
Lettere å holde på og være attraktiv for personale med høy kompetanse.
Positivt innstilt ansatt
Mindre gjennomtrekk av personale i bedriften

Ulemper

Vanskelig med direkte kontroll - den ansatte kan bli for selvstendig
Den ansatte identifiserer seg mindre med bedriften
Dårligere kontakt med kolleger
Økte telefonkostnader
Misunnelse - spenninger fra de som ikke får tilbud om fjernarbeid

 

 

Arbeidslivet

Fjernarbeid utfordrer flere sider av den måten vi hittil har vært vant til å organisere arbeidslivet på. Ikke minst er lov- og avtaleverket innen arbeidslivet klart utilstrekkelig i forhold til problemstillinger som fjernarbeid reiser. Ettersom fjernarbeid blir mer vanlig også utenfor tekniske spisskompetansebedrifter, må det også få følger for avtaleverket mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Fordeler

Fører til fleksibilitiet i arbeidsorganisasjonen
Nye samarbeidsformer
Nye former for organiserign av arbeidet
Utvikling
Kan utvikle bedriften når det er ledelseskompetanse som forstår hva som kreves
Kan gi positiv dynamikk og utvikling hos en bevisst ledelse og kompetente medarbeidere

Ulemper

Kan gi skape vanskeligheter i forhold til arbeidstakerorganisasjonene
Ustabile organisasjonsforhold
d4Chess.gif (2606 bytes)Usikkerhet - misnøye
Usikker ledelse med svak kompetanse kan føre til negative erfaringer.

Krever fjernarbeid nye strategier og tenkemåter mellom partene i arbeidslivet?

 

Lokalsamfunnet

En viktig argumentasjon for fjernarbeid er at det styrker lokalsamfunnet. På den måten kan ansatte arbeide fra hvor de vil - og de behøver ikke reise inn til de store sentrene/byene.

Mulige fordeler

Fjernarbeid gjør det mulig for folk med arbeidet langt unna å bo i kommunen.
Arbeidskraft med høy kompetanse blir i kommunen
Gode fjernarbeidsmuligheter kan trekke folk til et lokalsamfunn ut fra pressentra.

Mulige ulemper

Lokale arbeidsoppgaver kan bli utført av fjernarbeidere som er lokalisert i pressområder.

 

d41lifelne.gif (3087 bytes)Storsamfunnet

Betyr fjernarbeidsmåter noe for samfunnet. Ja det er sikkert. Tenk bare på hvordan telefonen revolusjonerte kommunikasjonen over store avstander. Fjernarbeid kan føre til både desentralisering og sentralisering av samfunnet vårt. Utviklingen innen arbeidslivet og teknologi samt politiske beslutninger vil bestemme dette. Faktisk er det uenighet i samfunnet vårt om det er bra eller uheldig med sentralisering eller desentralisering. Fjernarbeid i seg selv vil kunne bidra i begge retninger.

Mulige fordeler

Mer effektiv kommunikasjon innad i samfunnet.
Mindre behov for transport
Arbeidstrafikken kan minske i rusjtidene

Mulige ulemper

Sett fra distriktet: Økte sentraliseringstendelser i samfunnet

 

Ansatte Bedriften Arbeidslivet Lokalsamfunnet Storsamfunnet Former for fjernarbeid