Former for fjernarbeid og fleksibelt arbeid

Nærkontor Hjemmekontor Filial - lokalkontor
Mobilt kontor Hovedkontoret IT-senteret på Fornebu


nerkontor.jpg (22115 bytes)Nærkontor

Nærkontoret i Odalen næringshage 

Med nærkontor mener vi et kontor med flere arbeidsplasser der flere fjernarbeidere arbeider en eller flere dager i uka. De som arbeider her kan være ansatt et annet sted langt eller nært unna, men de kan gjøre en del arbeidsoppgaver utenfor den faste fysiske arbeidsplassen. Vi tror faktisk dette er den beste formen for fjernarbeid. En utnytter fordelene med fjernjobbing og er i et sosialt miljø med vanlige servicefunksjoner. Er du heldig kan også nærkontoret som møtested for flere fagmiljøer og kompetanser være et inspirasjons- og utviklingsmiljø lokalt. Hvis du samtidig arbeider  flere dager i uka på ditt faste arbeidssted - da har du antakelig både i "pose og sekk".

I Norge er det ikke mange slike kontorer som fungerer særlig over lengre tid. Best mulighet har nok de kontorene som er tilknyttet stabile miljøer ellers i form av næringshager, eller kontorer tilknyttet større bedrifter og organisasjoner som ser en strategisk interesse i å støtte opp under slike arbeidsformer. I praksis er erfaringen hittil at enkeltstående nærkontorer kan "dø hen" dersom miljøet ikke blir interessant nok og servicetilbudet attraktivt nok.

 

Arc002.gif (4653 bytes)Hjemmekontor

Snart har vel alle en eller annen form for hjemmekontor. Teknolgiutviklingen har gjort det mulig for mange å arbeide helt eller delvis utenfor arbeidsplassen. Noen har en jobb der de møter kolleger nesten bare i lunsjpausen. For slike jobber vil det fungere bra i mange sammenhenger å bestille viderekobling på kontortelefonen og arbeide hjemme.

Fordeler

VSlipper reise til arbeider
Stor fleksibilitet på hjemmebane
Fred og ro - blir ikke forstyrret

Ulemper

Mulig isolasjon
Vanskelig å skille arbeid og fritid
Krever selvdisiplin

 

Mobilt kontorMantalk1.gif (7670 bytes)

Hva er egentlig et mobilt kontor? Er det den bærbare PCen med forbindelse pr mobiltelefon til hovedkontoret? Både bærbare PCer og mobiltelefoner utvikler seg svært fort og tilbyr muligheter som gjør at vi kan bære med oss et kontor med alle slags funkjsoner. En del yrkesgrupper vil sikkert ha fordel av det - en gang i blant.

I USA er det i salgsbedrifter ganske utbredt med hovedkontorer der de ansatte ikke har faste plasser. Når de kommer på jobben er det bare å dra fra en konsoll i veggen og pugge inn den bærebare PCen. Dermed er du i gang. For bedriften er dette en svært økonomisk løsning når medarbeiderne reiser mye og er inne på hovedkontoret få dager i uka.

 

Filial/lokalkontor

Filial eller lokalkontor er slett ingen ny oppfinnelse. Det er et paradoks at fjernarbeid i noen sammenhenger kan bli en trussel mot lokale småkontorer av større bedrifter. Eksempler finnes på at slike er blitt rasjonalisert bort ved at de ansatte sies opp og det blir istedet etablert en fjernarbeider med hjemmekontor som skal ta seg av omliggende marked. Nødvendige servicefunksjoner og kommunikasjon ordnes greit over nettet.

Off_bldg.gif (5502 bytes)Men dersom bedriften vil og kan gjør fjernarbeidsteknologien det mulig å overføre flere funksjoner til lokalkontoret, - slik at det blir nesten selvhjulpent. Effekten av fjernarbeid er avhengig av den målsettingen bedriften har for slikt arbeid.

Hovedkontor

De færreste av oss har jobben i gangavstand fra der vi bor. Faktisk har de fleste av oss ganske lang vei til jobben. Der har vi alle kollegaene våre, vi er tilgjengelig for hverandre - stort sett - og vi kan delta i bedriftens daglige liv - prosjekter - møter - sosiale aktiviteter - lunsjen.

Hva slags fjernarbeider er du?: