Registrering

Ja! Jeg vil registrere meg som bruker av "Senter for fjernarbeid".

Ut på høsten blir tilgangen til "Erfaringer" regulert gjennom passord. Det blir sendt deg pr e-post senere.

Navn:   Stilling: 
Bedrift:
Adresse:    Postnr:       Poststed:
E-post::        Telefaks: Telefon:

 

Spørsmål til deg og din bedrift:

Praktiserer din bedrift fjernarbeid i dag?     Ja    Nei
Hvis ikke - har dere planer om fjernarbeid i bedriften? Ja Nei

Fortell litt om deg selv/bedriften. Forslag og kommentarer kan du også legge inn her.