Registrering

Ja! Jeg vil registrere meg som bruker av "Senter for fjernarbeid".

Senere vil tilgangen til "Erfaringer" regulert gjennom passord. Det blir sendt deg pr e-post senere.

Navn:  
Bedrift:
Adresse:
E-post::     
Postnr
Poststed
Telefaks
Telefon
Stilling

Spørsmål til deg og din bedrift:

Praktiserer din bedrift fjernarbeid i dag?     Ja    Nei
Hvis ikke - har dere planer om fjernarbeid i bedriften? Ja Nei

Fortell litt om deg selv/bedriften. Forslag og kommentarer kan du også legge inn her.