Nærkontor for fjernarbeidere

Dato: 12022000

Pendlerkontoret på Rudshøgda i Ringsaker legger tilbudet i bero inntil videre
Tilbudet vil bli tilgjengelig igjen dersom det kommer interesserte brukere på en forpliktende basis.

Siden høsten 1998 har senter for fjernarbeid i samarbeid med Landbrukskontoret på Rudshøgda tilbudt pendlere i området kontorplass på fredager til en rimelig pris.

Svært få pendlere har i realiteten benyttet seg av tilbudet. Derfor føler vi inntil videre ikke lenger noen forpliktelse til å opprettholde tilbudet i samme form.

Erfaringer fra dette prosjektet og andre ellers i landet har gitt oss en del kunnskaper og innsikter som vi vil bygge videre på og utvikle andre former for kompetansefelleskaper som består av prosjektkonsulenter og andregrupper med midlertidige behov for kontorplasser f.eks i forbindelse med større kompetansemiljøer. Pendlere er en målgruppe - men ikke den primære.

Vi arbeider nå med en prosjektbeskrivelse som tar for seg hele mjøsregionen med særlig blikk på de tre næringshagene som er under etablering i de tre mjøsbyene. Følg med - her kommer det ideer og forslag som kan bli en brikke i arbeidet for å utvikle mjøsregionens høgskole-  og næringsmiljøer. Kart over mjøsregionen.

Senter for fjernarbeid er fortsatt i full aktivitet på sine viktigste områder - det virtuelle fjernarbeidssenteret på Internett og arbeidet med å kartlegge og beskrive de regionale aktivitetene inne  fjernarbeid og fleksible arbeidssformer. Vi arbeider med nye regionale akriviteter. Fjernarbeid som arbeidsform blir stadig mer brukt av ansatte innen både private og offentlige virksomheter.

Samarbeidet med Skurdal data og kompetanse fortsetter som før.


Her ser du beskrivelse av det gamle tilbudet. Har du gode forslag eller vet du om noen som trenger et slikt tilbud. Gi oss beskjed.

Kontor utstyrt med PC og Mac
Kontoret har to PCer med internettilkobling. Du betaler for tellerskritt den tiden du er oppkoblet.

Fredager
Hver fredag kan pendlere som vil bruke de fire kontorplassene på landbrukssenteret.

Registreringsliste i resepsjonen
Ved resepsjonen vil det være en liste over hvem som er på senteret. I den grad det er mulig vil den enkelte angi hvilke fredager en er tilstede framover. Noen vil bruke senteret også andre dager enn fredagen.

Servicefunksjoner
Landbrukssenteret på Rudshøgda har stilt to kontorer med tilsammen fire arbeidsplasser til disposisjon. De er utstyrt med telefon. I tillegg får en tilgang på senterets sentralbord. Her er telefaks, kopimaskin samt spiserom.

Kontor der du bor
Tanken er å gi pendlere med arbeidsplass langt unna en mulighet til lokal kontorplass og arbeidsfellesskap en eller flere dager i uka.

Alle har ikke mulighet for eget hjemmekontor. Dessuten kan noen ha behov for andre alternativer enn et hjemmekontor. I tillegg gir senteret mulighet for å treffe andre folk og få et sosialt felleskap.

Møterom
Senteret har møterom du kan bruke. Rudshøgda har også andre møterom til leie blant annet på vegkroene. Mat og drikke kan enkelt bestilles fra Baker Kristiansen på OBS eller på vegkroene.

Kontorleie
Du betaler kr 120 pr dag du bruker kontoret.Eventuelle telefon og kopiutgifter kommer i tillegg.

.... Ta kontakt hvis du er interessert!

Telefon: Senter for fjernarbeid:
62 34 40 66 (Sentralbord Landbrukssenteret)
623 59 266 (Willy Bakkeli)
E-post til:Senter for fjernarbeid
Adresse:
Senter for fjernarbeid
co Landbrukssenteret
2360 Rudshøgda